Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Krafttak mot kreft 2014

Av Stryn vidaregåande skule

Årets russ ved Stryn vidaregåande skule tok onsdag denne veka eit
kjempekrafttak mot kreft. Dei samla inn totalt kr 154.168,50.

Fantastisk innsats av Rødrussen 2014!
Pengane går til forskning og meir effektiv behandling tilpassa kvar
enkelt pasient.

Du kan lese meir om Krafttak mot kreft på heimesida til
Kreftforeningen, http://krafttakmotkreft.no.


-Overveldande av strynerussen

Av Fjordingen

-45 stryneruss samla inn 154.000 kroner under Krafttak for Kreft. Dette er eit overveldande resultat i landssamanheng. Dette er ei auke på 50.000 kroner frå i fjor. Det har vore auke i mange kommunar, men dette er noko av det aller beste. Strynerussen har vore kjempegreie å samarbeide med, og snittet med over 3.000 kroner per bøsse er heilt topp utan at eg på sparket kan seie om det er aller best i landet, seier aksjonsleiar på Vestlandet, Lena Teigland.

Les saka på www.fjordingen.no.


(Sist oppdatert 18.mars 2014, 18:13)

Gå til nyhendearkiv