Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Kulturmidlar 2014 - Tildeling for Vikane

Kulturmidlar 2014 - Barn og unge / Musikk / Andre lag og organisasjonar / Idrett

Av Harald Røyrvik

Skule- og kulturutvalet handsama Kulturmidlar 2014 den 22.april.

Stryn kommune gir kvart år økonomisk støtte til kulturarbeidet/-livet i kommunen. Målet med ordninga er å fremje og stimulere til eit aktivt og allsidig kulturliv.

BARN OG UNGE
  1 000 Utvik Amigos
  1 000 Sprell Levande Utvik

MUSIKK
  1 000 Vikane Blandakor
10 000 Vikane skulemusikk
  4 000 Utvik barnekor

ANDRE LAG OG ORGANISASJONAR
(ingen søknadar)

IDRETT
40 000 Vikane IL
  6 000 Innvik/Utv.skyttarlag

Fullstendig oversikt over søkjarar med søknadssum og tildelingssum for Stryn kommune finn du i møteboka på www.stryn.kommune.no.

Dersom du er intresert i tildelinga i fjor, les Kulturmidlar 2013 - Tildeling (her på Vikanenett).

Kulturmidlar 2014 - Særskilde kulturtiltak

Av Harald Røyrvik

SÆRSKILDE KULTURTILTAK
  5 000 Utstillinga SABOTasje i Gamle Innvik Ullvarefabrikk
  8 000 Ferdigstilling av Tiendebuda i Utvik

Fullstendig oversikt over søkjarar med søknadssum og tildelingssum for Stryn kommune finn du i møteboka på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 28.april 2014, 18:29)

Gå til nyhendearkiv