Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Sei di meining om lysregulering

Av Fjordingen

Har du tru på lysregulering av fv 60 Olden-Innvik for å avhjelpe
traffikkork i sommarmånadane?

Sei di meining om spørsmålet litt nede til høgre på Fjordingen si heimeside.


Les også nyheitskrivet OLDEN-INNVIK, LYSREGULERING, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 07.mai 2014, 17:10)

Gå til nyhendearkiv