Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Ikkje samanhengande anleggsdrift på fv 60

Av Fjordingen

- Det blir ikkje samanhengande anleggsdrift på fylkesveg 60 Olden-Innvik når Agjeldstunnelen er ferdig, fastslår seksjonsleiar Margot Aase Åsebø i Statens vegvesen.

I juni opnar Agjeldstunnelen for trafikk. Då slepp ein å køyre forbi Svartehola, ei av dei smalaste og dårlegaste strekningane på fylkesveg 60 Olden-Innvik.

Arbeidet med å klargjere området ved Ugla for bygging av den 1.200 meter lange tunnelen mot Olden, er i godt gjenge. Men sjølve tunnelarbeidet blir stilt på vent. Dermed får ein ikkje samanhengande drift med tanke på fullføring av veganlegget Olden-Innvik.

Les heile saka i Fjordingen måndag 12. mai 2014, side 7.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 12.mai 2014, 13:35)

Gå til nyhendearkiv