Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Folketalsutvikling i Vikane

Folketalsutvikling i Vikane 1999-2013

Av Harald Røyrvik

Stryn kommune har ein aukande folketalsutvikling. Innvik kan også viste til det dei siste tre åra, medan Utvik går tilbake.

Innvik auka folketalet siste året med 13 personar (til 603) medan Utvik hadde ein nedgang med 1 personar (til 325). Totalt er det i Vikane pr.01.01.2014 busett 928 personar, noko som er det meste sidan 2001.

Eg har brukt Statistisk sentralbyrå sine tal for grunnkretsar (Innvik Nord, Innvik Sør, Lyslo, Valaker og Verlo) i Vikane, og vist det med grafane under.

Folketalsveksten held fram i Stryn

Av Fjordingen

Tal frå Statistisk sentralbyrå for første kvartal syner at folketalet aukar med 17 i Stryn kommune.

- Eg er veldig nøgd med dette og gir honnør til næringsliv, bygdelag og andre som er med og gjere oss attraktive og får folk til å flytte hit, seier ordførar Sven Flo.

Les saka på www.fjordingen.no.


(Sist oppdatert 16.mai 2014, 22:13)

Gå til nyhendearkiv