Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

- Må ikkje blande E39 og Olden-Innvik

- No handlar det om vegen vidare

Av Fjordingen

- Fylkespolitikarane må ikkje blande Olden-Innvik med E39-spørsmålet.

- Eg forventar at fylkestinget finn finansiering på Olden-Innvik når dei vedtek budsjettet for 2015 til hausten. Det sa Svein Sunde i Gode Vegar A/S då han orienterte Stryn formannskap om "vegen vidare" etter vedtaket om E39 i indre Nordfjord.

- Det er løyvt 10 millionar kroner i år i fylket, det er bestilt arkeologisk utgreiing og dei skal gå i gong med grunninnløysing på den siste parsellen mellom Ugla og Skarstein. Dette er det einaste prosjektet på investeringslista til fylket. Det har vore lovd fullfinansiering uavhengig av E39-spørsmålet, og eg har framleis tillit til politikarane, sa Sunde.

Les heile saka i Fjordingen mandag 23. juni 2014, side 4 og 5.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 24.juni 2014, 07:08)

Gå til nyhendearkiv