Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Avslag i frådelingssak

Får ikkje dele ifrå hytteeigedom i Utvik

Av Fjordingen

Fylkeslandbruksstyret stadfesta Stryn kommune sitt vedtak om å nekte frådeling av 1,1 dekar tomt med påståande hytte frå landbrukseigedomen til Lidvin Olav Hage i Utvik.
- Vedtaket i fylkeslandbruksstyret var samrøytes, opplyser leiar Per Kjøllesdal til Fjordingen.

Les meir på Fjordingen sine heimesider:
http://www.fjordingen.no/default.asp?page=3404&item=1542835,1&lang=1


(Sist oppdatert 22.april 2009, 11:10)

Gå til nyhendearkiv