Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Link på Fjordingen

Link frå Fjordingen til Vikanenett

Av Harald Røyrvik

Fjordingen har lagt Vikanenett som link under Kva Skjer på heimesida si.

På Fjordingen
Vi har no kome i det gode selskap saman med desse fire andre (sjå bilde til venstre).

Lindy Paulen har vore i kontakt med Fjordingen og informert om oss.

Vi synest sjølve at Vikanenett klarar å levere info om nettopp kva som skjer og har skjedd i Vikane.

Så er det berre opp til dykk i Vikane å sende info til oss, så skal vi legge det inn på Vikanenett.


(Sist oppdatert 28.april 2009, 17:19)

Gå til nyhendearkiv