Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Hjertebarnet

Hjertebarnet Veronica Hilde

Av Fylkesmagasinet

Legen min seier at eg kan døy eller bli innlagt både i dag og i morgon, men slik tenker eg ikkje på, seier Veronica Hilde.
Ho er tenåring, hjertesjuk og åleinemor. Likevel ser Veronica Hilde lyst på både sjukdomen og framtida.

Dette står å lesa i Fylkesmagasinet no i april-utgåva. Les heile artikkelen side 11-13 anten i papirutgåva,
eller vde å følgje denne linken: Fylkesmagasinet april 2009


(Sist oppdatert 24.april 2009, 13:14)

Gå til nyhendearkiv