Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Skyhøgt sjukefråvær

Uroa over skyhøgt sjukefråvær

Av Fjordingen

Administrasjonen og helsepolitikarane i Stryn ser med stor uro og alvor på det skyhøge sjukefråværet i pleie- og omsorgssektoren.

- Eg har inga god forklaring på den kraftige auken i sjukefråværet, vedgjekk helse- og sosialsjef Berit Wetlesen då ho la fram årsmeldinga for 2008.
Der går det fram at sjukefråværet i Vikaneområdet steig frå 10,2 prosent i 2007 til 12,1 prosent i 2008.

Les heile artikkelen hjå Fjordingen:
Uroa over skyhøgt sjukefråvær


(Sist oppdatert 03.mai 2009, 22:46)

Gå til nyhendearkiv