Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Olden-Innvik langt ut i det blå

RV 60 Olden-Innvik langt ut i det blå

Av Fjordingen

Rv 60 Innvik - Olden blir sende ut i ny uvisse i framlegget til handlingsprogram for fylkesvegnettet 2010 - 2019.
Fylkesrådmannen finn rom berre for ein mindre sum til Olden - Innvik mot slutten av perioden. Samferdsleutvalet startar diskusjonen tysdag, og høyringsfrisen er 12. oktober.

Dette og meir til står skreve på Fjordingen sine heimesider (17.06.09).


(Sist oppdatert 17.juni 2009, 14:08)

Gå til nyhendearkiv