Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Kommunal hjelp til Innvik Næringspark

Vil inn med 4,9 mill. i Innvik Næringspark

Av Fjordingen

Stryn formannskap tilrår at kommunen går inn med 4,9 millioner kroner i aksjekapital i Innvik Næringspark.

Formannskapet i Stryn har mot ei røyst tilrådd at kommunen går inn med 4,9 mill. kroner i aksjekapital i Innvik Næringspark.
Daglig leiar Arve Haugen i Innvik Sellgren A/S meiner kommunen sitt engasjement i Innvik Næringspark vil gje ein kraftig og god eigarstruktur.
Ordførar Nils P.Støyva gjere det klart at Stryn kommune stiller krav til bedriftseigarane når dei går inn med aksjekapital i næringsparkar.

Dette og meir til står det om i Fjordingen fredag 19. juni 2009.


(Sist oppdatert 21.juni 2009, 13:15)

Gå til nyhendearkiv