Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Vedtek reguleringsplan med atterhald

Vedtek reguleringsplan med atterhald

Av Fjordingen

Det er likevel von om at kommunestyre får handsama reguleringsplan for Rv 60 Årholen - Ugla på junimøtet.
I samråd med fylkeskommunen er det lagt eit løp der dei kan kome tilbake til dei konfliktfylte områda seinare, når dei arkeologiske granskingane er gjennomførde.

Dette og meir til stå å lesa i Fjordingen onsdag 24. juni 2009


(Sist oppdatert 25.juni 2009, 13:36)

Gå til nyhendearkiv