Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Utsette deltaking i Innvik Næringspark

Utsette deltaking i Innvik Næringspark

Av Fjordingen

Stryn kommunestyre utsette saka der kommunen blir invitert til å gå inn med 4,9 mill. kroner i Innvik Nærigspark.
Vedtaket var samrøystes.

Stryn formannskap tilrådde at kommunen skulle gå inn med 4,9 millioner kroner i aksjekapital i Innvik Næringspark.

Kommunestyret utsette saka da fleire av politikarane ønskjer å få med SIVA, og vil derfor avvente svaret frå dei.


Dette og meir til kan ein lese i Fjordingen fredag 3. juli 2009.(Sist oppdatert 10.juli 2009, 22:36)

Gå til nyhendearkiv