Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Avslo skuleskyss i Utvik

Av Fjordingen

Eit samrøystes utval avslo to søknader om skuleskyss på vegstrekninga frå Myklebust og fram til skulebussen i Utvik sentrum.

Men kommunen vil ta initiativ til ei synfaring slik at fylkeskommunen kan ta stilling til retten til skyss på den aktuelle strekninga.

Les kva Jofrid Rye Hestenes med fleire seier om saka i Fjordingen fredag 28. august 2009


(Sist oppdatert 29.august 2009, 23:40)

Gå til nyhendearkiv