Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Tiltak mot grøne tunnelar

Av Fjordingen

Stryn kommune har fleire konkrete tiltak som vil redusere omfanget av grøne tunnelar.

Fylkesmannen i S&F har løyvd ekstra midlar til utsiktsrydding. I Stryn kommune er det to strekningar der arbeidet kan startast umiddelbart.
Den eine strekningen er i Innvik der Gunnar Nygjerd har sagt seg villig til å rydde 80 meter ved Heimlund.

Les heile saka i Fjordingen fredag 28. august 2009


(Sist oppdatert 29.august 2009, 23:49)

Gå til nyhendearkiv