Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Privat dugnad for krøllgras

Forskottering og privat dugnad for krøllgras

Av Fjordingen

Audun Skogen avstår frå å ta betaling for målarjobben han har utført i samband med rehabilitering av gamlebygget på Innvik skule.
Han let i staden dei 300.000 kronene gå til legging av krøllgras på skuleplassen. Eit prosjekt Skogen har teke det økonomiske ansvaret for.

Audun Skogen tilbyr seg også å forskotere vegen over skuleplassen i Innvik, slik at krøllgrasbana kan byggjast i haust.
Saka om forskottering av vegen over skuleplassen i Innvik vert drøfta på dagens formannskapsmøte.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 9. september 2009.
Eller les delar av saka på www.fjordingen.no


(Sist oppdatert 09.september 2009, 20:13)

Gå til nyhendearkiv