Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Kontorlokaler til leige

Banken i Innvik flytta ut

Av Kjell Mortveit

Sparebanken Sogn og Fjordane legg ned kontoret her i Innvik. Når dette skjer vil OK Bankbygg DA ha ledige kontorlokaler for utleige.
(Sist oppdatert 11.september 2009, 12:59)

Gå til nyhendearkiv