Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Selge maskin/redskap eller vinterlagre vogna/båten?

Innvik.net nettstaden for salg av maskiner/redskap

Av Harald Røyrvik

Ønsker du å kjøpe/selge maskiner/redskap eller få deg ein lagringsplass for vinteren ?

Innvik.net er ein nettstad for salg av brukte maskiner og redskap først og fremst for skog og landbruk.

No også med lager for vinteren:
Hilde fellesfjøs har ledig lagerplass for ting på hjul. Campingvogn/bil/bubil/båt osv.
Lagring gjeld tidsrommet oktober til over påske. For heilårslagring, ta kontakt.
Pris og fleire opplysningar finn du på Innvik.net.


(Sist oppdatert 15.oktober 2009, 15:21)

Gå til nyhendearkiv