Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Dyslektikar og ordkunstnar

-Diktinga vart frigjerande

Av Fjordingen

Berit Lyslo Concha i Innvik har gjeve ut diktsamlinga "Ut av skuggen, inn i lyset", 23 dikt som manar til djup ettertanke.

Innvikjenta er dyslektikar, og ho har sprengt grenser ved å gå laus på nettopp orda og språket som ho no meistrar godt. No studerar ho også spansk.

-Det har vore ein lang veg å gå, og skriveprosessen har i seg sjølv vore frigjerande. Dikta omhandlar livet, skaparverket rundt oss og Gudstrua som for meg har vore eit viktig ankerfeste gjennom heile livet. Eg håpar dikta skal vere til glede og inspirasjon for andre, seier ho.

Sjå artikkelen på www.fjordingen.no eller les heile saka i Fjordingen måndag 19. oktober 2009.


Av Vikanenett

Diktsamlinga på 52 sider med 23 kortare og lengre dikt er komen ut på: LicentiaForlag

Trykk på logoen og du vil kome til diktsamlinga på forlaget si heimeside, som også har nettbutikk.


(Sist oppdatert 20.oktober 2009, 20:40)

Gå til nyhendearkiv