Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (1021: Disk full (/var/dagendin_system/temp/mysql_tmp/#sql_422a_7.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Prioriterer grunnbemanning i pleie og omsorg

Av Fjordingen

Helse- og sosialutvalet i Stryn vil bruke eventuelle ekstra budsjettmidlar til å styrke grunnbemanninga i pleie- og omsorg.

På møtet i helse- og sosialutvalet vart det delt ut brev frå leiargruppa ved Vikane omsorgssenter, der dei viser til den vanskelege bemaningssituasjon ved institusjonen i Innvik.
- Grunnbemanninga er for låg til å ivareta brukarane, poengterte tillitsvald Marianne Skåden Drageset som deltok på møte.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 25. november 2009.


(Sist oppdatert 27.november 2009, 22:05)

Gå til nyhendearkiv