Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Avviste debatt om kontroversiell vegsak

Av Fjordingen

Rådet for eldre og personar med nedsatt funksjonsevne avviste leiar S.K.J. Nesdal sitt forsøk på å diskutere bomveg mellom Oldedalen og Stardalen som alternativ til rv 60 Olden - Innvik.

Først må vi få skikkeleg veg mellom Olden og Innvik, var den umiddelbare kommentaren til Wilhelm Hage.
- Nei, dette er eg ikkje klar til å diskutere no, samstemte Ingolv Muri.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 25. november 2009.


(Sist oppdatert 27.november 2009, 22:26)

Gå til nyhendearkiv