Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Kakelotteri

Hjerteleg takk til alle som gav gevinstar og kjøpte lodd
på kakelotteriet!

Spesiell takk til besteforeldra
som stllte opp i år også! Resultatet vart 9.930 kr. netto.

Med helsing barnehagens vener
(Sist oppdatert 29.november 2009, 20:08)

Gå til nyhendearkiv