Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

SIVA går inn med ein million

Av Fjordingen

SIVA stadfestar at dei går inn med ein million kroner i Innvik Næringspark AS.

Frå før er det klart at Stryn kommune teiknar seg for 4,2 mill. kroner. Innvik Sellgren AS saman med
O.R. Haugen og Haugen Rådgjeving AS står for den resterande delen (4,8 mill.) av samla aksjekapital
på ti mill. kroner.

Les meir om saka i Fjordingen fredag 30. november 2009.


Sjå også tidlegare nyheitsskriv Kommunen teiknar aksjar for 4,2 millionar her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 30.november 2009, 17:59)

Gå til nyhendearkiv