Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Slutt med garnproduksjon i Innvik

Av Fjordingen

Innvik Sellgren sluttar med garnproduksjon i eige hus.
Dermed er ein 120 år lang tradisjon med spinneri i Innvik historie.
Når spinneriet er demontert og fjerna, vil i staden 12 nye
vevmaskinar kome på plass ved fabrikken.

Les om nyhenda på www.fjordingen.no.


(Sist oppdatert 07.desember 2009, 12:50)

Gå til nyhendearkiv