Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Kulturmidlar 2010 - Tildeling

Kulturmidlar 2010 - Tildeling for Vikane

Av Stryn Kommune


Skule- og kulturutvalet handsama saker om tildeling av kulturmidlar 4.mai.

Utbetaling av tilskot vert gjort med det første i saker som gjeld barn- og unge, musikk,
idrett og andre lag og organisasjonar.

Les heile saka og sjå alle tildelingane i Stryn Kommune på www.stryn.kommune.no.

TILDELING 2010 FOR VIKANE

BARN OG UNGE
2 000 Innvik søndagsskule
2 000 Utvik Amigos

MUSIKK
1 000 Vikane Blandakor
8 000 Vikane skulemusikk
2 000 Utvik barnekor

ANDRE LAG OG ORGANISASJONAR
2 000 Innvik Bygdeutvikling
5 000 Vikane Røde kors hjelpekorps

IDRETT
39 000 Vikane IL
5 000 Innvik/Utvik skyttarlag


(Sist oppdatert 05.mai 2010, 11:30)

Gå til nyhendearkiv