Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Dør til dør aksjon 8.mai

VIL DU HJELPE OSS Å HJELPE ?

Av Olav Rune Myklebust

8.mai er røde kors dagen og ein vil gå rundt med bøsser i bygdene.

Vi ønsker å bidra med penger til kjøp av ei spesialmadrass til Vikane
Omsorgsenter denne gangen.Dette er ei madrass med dynamisk
luft, noko som reduserer faren for trykk og utvikling av sår på
sengeliggande pasienter. Madrassa er kostbar, men vi satser på
kvalitet.

Hjelpemiddelsentralen i Sogn og Fjordane anbefaler Meds Nodec, ei
madrass til 60000,-

Ei slik madrass vil auke liggekomforten til blant anna døyande
pasienter.

Håper alle vil ta godt imot bøssebærarane og støtte årets aksjon.


-Styret i Vikane Røde Kors-

Her.Der.

(Sist oppdatert 06.mai 2010, 22:53)

Gå til nyhendearkiv