Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Bompengeprosjekt Fv 60 Olden-Innvik

Bompengeprosjekt Fv 60 Olden-Innvik

Av Stryn Kommune

Stryn kommunestyre skal uttale seg til saka, og i den samanheng er det høve til å kome med innspel / kommentarar til notatet (frist 4/6-10).

Statens vegvesen har utarbeidd eit notat vedrørande mogleg bompengefinansiering for opprusting av fv 60 Olden - Innvik.

Les notatet og heile saka på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 28.mai 2010, 21:55)

Gå til nyhendearkiv