Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

- Byggjer ikkje veg utan plan

Av Fjordingen

Steinmassa frå anlegget ved Ugla på fylkesveg 60 Olden - Innvik, går rett i djupet ved Svarthola, men det blir ikkje mangel på masse til resten av vegen. Det er overskotsmasse på heile strekninga.

- Skal vi byggje veg må vi ha både planar og pengar. Vi har lagra masse ved Holentunnelen med tanke på framtida, men det er ikkje plass til meir seier Aase. Han legg til at uansett så er det så mykje overskotsmasse på strekninga frå Holen til Olden at dei må rekne med å sende noko av massa ut i sjøen.

Les heile saka i Fjordingen fredag 18. juni 2010, side 7.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


(Sist oppdatert 18.juni 2010, 22:23)

Gå til nyhendearkiv