Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

100.000 kroner til Breimsbygda skisenter

100.000 kroner til Breimsbygda skisenter

Av Fjordingen

Stryn løyver 100.000 kroner i tilskot til utvikling av Breimsbygda skisenter AS.

Rådmannen hadde tilrådd ei løyving på 25.000 kroner til utvikling av Breimsbygda skisenter AS, men hovudutvalet for skule- og kultur auka løyvinga til 100.000 kroner etter framlegg frå Jofrid Rye Hestenes.
Rye Hestenes grunngav framlegget med at skisenteret på Utvikfjellet er viktig også for Stryn, spesielt Vikane og Olden.

Les heile saka i Fjordingen måndag 20. august 2010, side 8.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.Du kan også sette deg meir inn i saka ved å lese møteboka til kommune om denne saka på www.stryn.kommune.no.

Les også tidlegare nyheitskriv på Vikanenett, Søkjer støtte til skitrekk på Utvikfjellet


(Sist oppdatert 27.august 2010, 22:11)

Gå til nyhendearkiv