Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Skiskule på Utvikfjellet

Av Harald Røyrvik

Skiskulen er starta opp på Utvikfjellet.

Måndag den 3. januar starta treninga i langrenn, og denne vil føregå på mandagane framover kl.18:00-19:15. Kristin Daling Felde og Martine Fossheim er instruktørar. Bli med for dette blir veldig moro. Det blir masse leik på den yngste gruppa, men veldig mykje moro også på den eldste gruppa.

Torsdag 6. januar startar alpintreninga opp kl.18:30-20:00, og dette vil den fortsette med på torsdagane framover.

Søndag den 9. januar er det karusellrenn, så møt opp. Sjå forøvrig aktivitetane i kallendaren (kjem meir ...).

For meir informasjon sjå www,breimsbygda.no


(Sist oppdatert 05.januar 2011, 22:30)

Gå til nyhendearkiv