Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Årsmøte Vikane IL

Årsmøte Vikane IL - 14/2 i Urdabrunn

Av Lena Heggdal Skogen

Årsmøte i Vikane il for 2010 vert halde måndag 14. februar klokka 19.00 i Urdabrunn i Utvik.

Saker som skal takast opp på årsmøtet må vere i styret i hende seinast 21. januar.

Fullstendig saksliste og årsmelding vert lagt ut på Kafeen i Utvik og kafe Gò beten i Innvik 1. februar.

For styret,
Lena Heggdal Skogen


Tilsvarande informasjon finn du også på heimesida til Vikane IL, www.vikaneil.no


(Sist oppdatert 07.januar 2011, 22:00)

Gå til nyhendearkiv