Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

99 hjortar felt i Vikane

99 av 103 hjortar vart felt i Vikane i 2010

Av Harald Røyrvik med sitat / tal frå Fjordingen

Innvik, Olden og Oldedalen har 100 prosent fellingsløyve, seier Odd Rønningen. 100 prosent felling i dette området er eit teikn på at store flokkar er tilbake på vinterbeite.

Miljøvernleiar Odd Rønningen har vore viltforvaltar for Stryn dei siste to åra.

Hjortebarometeret i Fjordingen viser:

INNVIK: 41 tildelt og 41 felt , herav:
Hilde                                               12
Øverbygda                                       8
Skåden                                            11
Lyslo                                                10

UTVIK : 71 tildelt og 58 felt, herav:
Heggdal                                          11
Utvik austre                                     12
Valaker / Bruland                             9
Frøyset                                              3
Tistam                                             15
Moldrheim / Hopland sørside       8

Dei på Frøholm jaktar med Skuggesida som høyrer til Olden vald, men hadde da også felt 100%.


Vikanenett har forespørt Wald Lyslo om jakta i 2010, og fekk følgjande svar:

Hjortejakta 2010 gav eit godt fellingsresultat i Innvik Hjortevald.

Hilde 17 dyr, Øvrebygda 8 dyr, Skåden 11 dyr og Lyslo 5 dyr.

Spesielt på slutten vart det felt mykje dyr.
Dette viser at den utvida jakttida til 23 desember har god effekt i Innvik
Hjortevald.
Etter at snøen kom var der mykje dyr på innmarka.
Ein del av jakta har vore bortleigt, og dette hjelper kanskje på for å få
auka jakttrykk/ auka felling.
På Hilde jaktfelt var der sett 315 dyr iflg "sett hjort" skjema.
Siste dagane av jakta var der ca 20-25 dyr på Hilde, så stammen der er
framleis stor.I Fjordingen fredag 7. januar kan du sjå Hjortebarometeret for heile Stryn og Hornindal kommune samt lese heile reportasjen med Odd Rønningen.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


Les også 76 av 103 hjortar vart felt i Vikane i 2009 , her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 21.januar 2011, 13:31)

Gå til nyhendearkiv