Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

- Vinn vinn for Nordfjord

Vil halvere reisetida Kristiansand - Trondheim

Av Fjordingen

Sist møte om E39 Skei - Ålesund endrar ikkje det som er sagt om at indre line med bru frå Frøholm til Svarstad er mest framtidsretta.
Det vart også sagt at indre løysing er ein vinn situasjon for Nordfjord ved at det blir både bru og ferje.

Målsetjinga er å halvere reisetida Stavanger - Ålesund. Ferjefri E39 mellom Skei og Ålesund har ein prislapp på 13 til 22 milliardar alt etter alternativ. Det viser tala frå den KVU-rapporten som blir sendt til Vegdirektoratet i neste veke.

Indre er beste løysing

- Etter opplysningane vi har fått i dag ser eg det indre alternativet som best løysing, seier leiaren i samferdsleutvalet i Sogn og Fjordane, Arnstein Menes etter KVU-møtet i Ørsta.

Les meir om denne saka på www.fjordingen.no.


Les heilsida om dette temaet i Fjordingen onsdag 9. mars 2011, side 5.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 14.mars 2011, 09:50)

Gå til nyhendearkiv