Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Besøk i barnehagane

Fekk besøk av "Lovens lange arm"

Av Fjordingen - Barnesida

Ulike yrker har vore tema i barnehagane i Innvik og Utvik sist månaden.

Avslutninga med politibesøk var nok høgdepunktet for mange.

Sjå bilde og les meir i Fjordingen fredag 1. april 2011, side 11.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 03.april 2011, 08:58)

Gå til nyhendearkiv