Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Olden - Innvik

Garanterer prioriteringa av Olden - Innvik

Av Fjordingen

Det er tverrpolitisk semje om å finne midlar til Agjeldstunnelen mellom Olden og Innvik,
men fylkespolitikarane raslar med sablane og snakkar om bompengar for å fullføre
Ugla - Skarstein.

Les heile saka i Fjordingen fredag 8. april 2011, side 9.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


Fylkestingmøte 6. april

Av Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Onsdag 6. april 2011 var det fylkesting på Hotel Alexandra i Loen.
SAK 6/11 Revisjon av investeringsprogrammet på fylkesvegnettet

Møteboka derifrå er lagt ut på internett (www.sfj.no).
Lydopptaka er også tilgjengelege på nettsidene våre.


(Sist oppdatert 10.april 2011, 17:45)

Gå til nyhendearkiv