Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Fryktar at liv kan gå tapt når trafikken korkar seg

Fryktar liv kan gå tapt når trafikken korkar seg på «Norges verste veg»

Av NRK Sogn og Fjordane

Det må lagast eigne beredskapsplanar for å sikre innbyggjarar og bilistar langs fylkesveg 60 Olden-Innvik når trafikken korkar seg. Det kravet kjem frå grunneigar Jogeir Agjeld.

– Situasjonen på denne strekninga kjem berre til å bli endå verre når Kvivsvegen opnar i 2012. Dersom noko skulle skje med folk langs vegen medan trafikken står kan det få fatale konsekvensar, seier Agjeld oppgitt.

Les heile saka på www.nrk.no/sf.


(Sist oppdatert 09.august 2011, 13:28)

Gå til nyhendearkiv