Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Populær kulturverkstad i Oldedalen

Av Fjordingen

Kvar onsdag samlast 15 born i alderen 6 - 13 år til kulturverkstad i Oldedalen skule. Med Linda Gytri som instruktør, lærer dei måling, teikning og folkedans.

- Oldedalsmodellen kan vel nyttast i andre deler av kommunen?

Ja, eg har ellereie ei trekk-spelgruppe i Innvik og elevar i Loen utanom den faste undervisninga i Stryn. Etter mitt syn må det vere betre at eg t.d. køyrer til Innvik, enn at sju born frå Innvik skal reise til Stryn for å få undervisning. Eg meiner også at kulturverkstader rundt om i kommunen vil ha store positive ringverknader i lokalsamfunnet, seier Gytri.

Les meir om kulturverkstad og kva Linda Gytri meiner på www.fjordingen.no.


(Sist oppdatert 17.oktober 2011, 20:51)

Gå til nyhendearkiv