Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Halvert fruktavling

Svart år for norsk frukt

Av Fjordingen

Norsk fruktproduksjon er berre femti prosent av eit normalår.

Det gjeld ikkje berre vårt fylke, men heile landet. Det er
reduksjon på alle produksjonar med unnatak av grønnsaker.

Les kva Svein Kvame seier om saka til www.fjordingen.no
og i avisa Fjordingen mandag 17. oktober 2011, side 7.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden
www.buyandread.com.



(Sist oppdatert 18.oktober 2011, 09:51)

Gå til nyhendearkiv