Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

T A K K! !

På under ein time vart resultatet på kakelotteriet 10.039.- kr. netto.
På vegne av Utvik barnehage :Tusen takk til alle som gav gevinstar og tok lodd!


Vi vil og takke Rose og Per på kafeen for god service!
Sist, men ikkje minst, må vi takke bestemødrene som også i år stillte opp!

Med helsing barnehagens vener
(Sist oppdatert 17.november 2011, 00:23)

Gå til nyhendearkiv