Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Tok inn att tre årsverk

til pleie og omsorg

Av Fjordingen

Helse- og sosialutvalet fjerna tre årsverk for å innfri kravet til budsjettkutt. Formannskapet tok stillingane inn att i framlegget som no ligg ute til offentleg ettersyn.

Endeleg vedtak vert fatta i kommunestyremøte 21. desember.

Les saka i Fjordingen mandag 21. desember 2011, side 4.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.For å lese heile saksframlegget, sjå www.stryn.kommune.no eller gå direkte til dokumentet
Godkjenning av årsbudsjett for 2012 - økonomiplan for perioden 2012 - 2015.Les også tidlegare nyheitskriv Tvinga til pleiekutt, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 12.desember 2011, 20:36)

Gå til nyhendearkiv