Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Nils P. Støyva sit trygt

Støyva held fram som næringsutviklar

Av Fjordingen

Nils P. Støyva held fram i stillinga som næringsutviklar i Stryn kommune. Det er klart etter møte i Samforum beståande av kommunen, næringslivet og Stryn vidaregåande skule tysdag.

Støyva har fått hard kritikk for ikkje å tale Stryn si sak i spørsmålet om E39-trasé, og vart av Richard Grov ved Hotel Alexandra oppmoda om å trekkje seg frå stillinga.

I møtet tysdag var kommunen og næringslivet samde om at Støyva held fram i prosjektstillinga si ut 2012, seier ordførar Sven Flo.

Open for korrektiv

Nils P. Støyva vil halde fram som næringsutviklar i Stryn, men seier han gjennom dialog med arbeidsgjevar vil vere open for korrektiv og justeringar.

Han er samd i at han burde uttalt seg annleis om prosessen og partiet sitt syn i E39-spørsmålet då han vart intervjua av NRK.

Les litt om saka i www.fjordingen.no eller heile saka i Fjordingen onsdag 14. desember 2011, side 4 og 5.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.Les også tidlegare nyheitskriv Ber Støyva trekkje seg, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 14.desember 2011, 13:49)

Gå til nyhendearkiv