Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

E39

Møringane vil ha E39 i indre Nordfjord

Av Fjordingen

Eit samrøystes samferdsleutval i Møre og Romsdal ønskjer at E39 skal gå etter indre linje på strekninga Skei til Volda.

Såleis støttar samferdslepolitikarane i nabofylket i nord den tilrådinga som Statens vegvesen har lagt fram når det gjeld Nordfjord.

Les heile saka i Fjordingen fredag 9. mars 2012, side 5
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


Ferjefri E 39 har stor samfunnsnytte

Av smp

Ein rapport som professor Victor Norman ved Norges Handelshøyskole i Bergen er i ferd med å utarbeide for Ferjefri E39, viser langt større samfunnsnytte ved bygging av vegar enn det Statens vegvesen klarer å synleggjere.

Les heile saka på www.smp.no.


(Sist oppdatert 09.mars 2012, 19:02)

Gå til nyhendearkiv