Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Da ingen ting virka,

virka Røde Kors

Av Røde Kors Magasinet

Ein urolig ordførar frykta at liv og helse kunne stå i fare. Stryn kommune var isolert av stengde vegar, utan straum og telefon. Orkanen Dagmar herja omsynslaust og ingen visste kva skade ho drog etter seg.

...
Hjelpekorpsa står klare både i Stryn, Olden og i Vikane, med eit operativt mannskap, med materiell og radiosamband. Ei av oppgåvene under uvêret var å kople opp og drifte eit VHF radiosamband slik at alle delar av kommunen kunne gi og ta imot meldingar.
...

Lys i stummande mørke

Olav Ø. Skåden rygga traktoren med aggregatet opp til stikkontakten på omsorgssenteret i Innvik. Slik fekk senteret lys og varme, då uværet rasa 1. juledag.
...

Les heile saka i (pdf-fila) Røde Kors Magasinet 01.12 side 13-15.(Sist oppdatert 28.mars 2012, 19:57)

Gå til nyhendearkiv