Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

109 millionar for Agjeldanlegget

NCC lågast på Agjeldanlegget

Av Fjordingen

NCC Constructions AS har det lågaste tilbodet på bygginga av Agjeldtunellen på fv 60 mellom Olden og Innvik. Tilbodet er på vel 109 millionar kroner.

Det låg føre fire innsende tilbod då anbodet på fv 60 Agjeldtunnelen vart opna hos Statens vegvesen på Leikanger torsdag.

Full oppstart på anlegget vil truleg bli rundt 1. august, seier prosjektleiar Jon Harald Huseklepp i Statens vegvesen.

Les heile saka i Fjordingen fredag 4. mai 2012, side 4.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.Les også tidlegare nyheitskriv om same sak - Vil ta omsyn til trafikken eller om planleggingsmiddlane til Fylkesveg 60 - Olden-Innvik, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 05.mai 2012, 22:59)

Gå til nyhendearkiv