Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Bøndene stengde Utvikfjellet

Sperra fjellovergang i protest

Av NRK Sogn og Fjordane

I frustrasjon over brotet i jordbruksforhandlingane stengde bøndene i Breim og Vikane Utvikfjellet.

I dag aksjonerte dei med å mellombels stenge Utvikfjellet frå 06 til kring 09.30.

Då aksjonen starta klokka 06 var intensjonen at berre ambulanse og utrykkingskøyrety skulle få sleppe igjennom. Etter at politiet var i kontakt med dei vart trafikken sleppt igjennom med jamne mellomrom.

Les heile saka på www.nrk.no/sf.

Aksjonerande bønder vart truga med pryl

Av NRK Sogn og Fjordane

Blokkering av vegar og «kidnapping» av ordførarar. Bøndene meiner sjølve dei kunne strekt seg lenger for å markere misnøyen til landbruksoppgjeret. Hos folket møter dei blanda reaksjonar.

Les heile saka og sjå video frå Utvikfjellet på www.nrk.no/sf


(Sist oppdatert 14.mai 2012, 12:53)

Gå til nyhendearkiv