Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Streik

Streik veke 23

Fleire av assistentane og reinhaldarane i SFO, skule og barnehage i Vikane er framleis i streik.

Dette vil medføre vidare redusert drift og pedagogiske tilbod. Grunna mindre bemanning vil ein måtte stenge nokre avdelingar og redusere opningstida nokre dagar.

Det er viktig at foreldra ser nøye gjennom utsendt informasjon for kvar dag, slik at ein er trygge på når barna kan levere og hentast.


Les også tidlegare nyheitskriv Opptrapping av streiken tysdag 29. mai på heimesida til Stryn kommune.


(Sist oppdatert 03.juni 2012, 15:02)

Gå til nyhendearkiv