Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Ønskjer kontinuerlig drift

Ønskjer kontinuerlig drift

Av Fjordingen

Leiar i samferdsleutvalet, Arnstein Menes ønskjer kontinuerleg anlegsdrift på fv 60 Olden - Innvik.

Etter raset på fv 60 sist veke blir det reist krav frå fleire hald om at det må bli fortgang i utbetringa av heile vegstrekninga mellom Olden og Innvik.

Les heile saka i Fjordingen måndag 23. juli 2012 side 12.

Stiller krav etter steinras

Fjordingen

Store steinblokker dundra ned på fv 60 mellom Olden og Innvik måndag morgon og førte til stengd veg i to dagar.

Endå meir stor stein kom ned som følgje av omfattande fjellreinsk på rasstaden måndag og tysdag.

No krev både ordførar Sven Flo og Jogeir Agjeld i Trångeråsa grunneigarlag raskare løyvingstakt slik at heile strekninga Olden-Innvik kan bli opprusta og ferdigstilt samtidig.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 18. juli 2012, side 2, 4 og 5.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 20.august 2012, 18:12)

Gå til nyhendearkiv