Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Stod rasvakt for skulebuss

Foreldre stod rasvakt for skulebuss

Av NRK Sogn og Fjordane

Eit 20-tals foreldre stod måndag morgon rasvakt då skulebussen passerte Ugla mellom Olden og Innvik i Stryn.

På eit halvt år har fylkesveg 60 vore stengd i fleire dagar på grunn av store ras ved Ugla.

I dag aksjonerte foreldra for ein tryggare veg både for skuleelevar og pendlarar. I haust kjem samferdsleminister Marit Arnstad på besøk.

– Vi har tre hovudmål. To strakstiltak som går på rassikring og omlegging av det vi lokalt kallar Knarrurda, regelmessig besøk av geolog og at Ugla–Skarstein blir finansiert og utbygd, seier ein av aksjonistane, Olav Rune Haugen.

Les heile saka på www.nrk.no/sf.

Krev rassikring av skulevegen

smp.no

Kven tek ansvar for at barna våre kjem heim? Det spørsmålet stiller foreldra i Vikane i Stryn, som kvar dag må sende ungane sine til skule på den rasfarlege vegen mellom Olden og Innvik.

Les saka på www.smp.no.

Aksjonerte for trygg skuleveg

Av Fjordingen

Foreldre frå Vikane, representantar for pendlarar og andre brukarar stod vakt i Knarrua då dei to skulebussane passerte måndag morgon. Gjennom aksjonen blir det fremja tre konkrete krav for trygg veg til dei over 50 elevane som dagleg reiser til og frå skulen i Olden.

- Som strakstiltak må bukta fyllast ut slik at vegen forbi Knarrura kan utvidast. Det er også eit krav at geolog skal ha jamleg tilsyn med det rasfarlege området. Viktigast av alt er at Vangbergstunnelen blir påbyrja så snart som råd. Det føreset at fylkestinget fattar vedtak i desember, slik at tunnelen får anleggsstart tidleg i 2013, seier akjonsleiarane Tanja Hage og Olav Rune Haugen til Fjordingen.

Les meir om saka på www.fjordingen.no.

- Ikkje gjer same tabben ein gong til

Av Fjordingen

Reidar Holen var sterkt kritisk då masse frå Holentunnelen blei tippa på sjøen. Han åtvarar mot at det same vil skje når arbeidet på Agjeldstunnelen startar om kort tid.

Les meir om saka på www.fjordingen.no.


(Sist oppdatert 20.august 2012, 18:45)

Gå til nyhendearkiv