Innvik

Vikanenett

Innvik - Utvik

Nyhende

Røde Kors

Sa JA til å bli Beredskapsvakt

Av Røde Kors

Stryningane har svart på oppmodinga frå ordføraren om å verve seg som Beredskapsvakt i Røde Kors. Over 60 sa ja allereie første dag.

Røde Kors i Stryn starta sin vervekampanje for Beredskapsvakt fredag ettermiddag. Røde Korsarane har stilt opp i Stryn sentrum, på Buda, i Loen, Olden, Innvik og Utvik for å komme i kontakt med sambygdingar.

Les heile saka på www.rodekors.no/distriktsider/Sogn_og_Fjordane_Rode_Kors.

120 000 kroner til Røde Kors i Stryn

Av Røde Kors

Stryn kommune gir 40 000 kr til kvar Røde Kors- foreining, Olden, Vikane og Stryn. Dei får pengane m.a. som honorar for innsatsen under romjulsorkanen i 2011.

Rådmann Per Kristian Storevik seier til Fjordingen, at det ved fleire høve vist seg at Røde Kors i kommunen gjennom si deltaking har bidrege til at ulike hendingar og kriser har fått ein lukkeleg utgong. – Utan ressursen som desse foreiningane representerer, ville det vore naudsynt for kommunen å bygge opp tilsvarande beredskap. - Under Dagmar, seier Storevik, vart dette veldig synleg.

Les heile saka på www.rodekors.no/distriktsider/Sogn_og_Fjordane_Rode_Kors.


Les også tidlegare nyheitskriv Beredskapsvakt – ny Røde Kors aktivitet, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 15.september 2012, 22:02)

Gå til nyhendearkiv